Tomato Onion Masala
Vegetable Recipes

Tomato Onion Masala Recipe

How to make Tomato Onion Masala – Indian Vegetarian Recipe Cuisine: Indian Cuisine – Tomato Onion Masala Preparing Time: 10 Minutes Cooking Time: 20 Minutes Serving – 2 Ingredients: Tomato – 4 Medium Size ( […]